Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Комбинация - труба и тромбон в «тутти» звучит плотнее, чем труба - саксофон, но только при ведении мелодии в октаву. При двухголосном изложении мелодии тромбону не хватает «верхов», что мешает слитности звучания. По техническим возможностям труба и кулисный тромбон неравноценны, и это особенно ощутимо в таком составе. Унисоны возможны в диапазоне от G малой октавы до Bb, первой, причем тембр тромбона преобладает. При комбинации труба - тромбон слитность ансамбля и качество звучания зависят от квалификации музыкантов.
При написании партий для двух духовых инструментов можно использовать любой из следующих приемов.
1. Унисон или октава.
2. Дуэт.
3. Мелодия и встречная мелодия (контрапункт). Рассмотрим последовательно эти приемы.
1. Выбор унисона или игры октавами зависит от применяемых инструментов и диапазона мелодической линии.
2. При написании дуэта на два голоса нужно соблюдать следующие принципы:
- если ведущий голос приходится на аккордовую ноту, то и во втором голосе следует

По-украински

Комбінація - труба і тромбон в "тутти" звучить щільніше, ніж труба - саксофон, але тільки при веденні мелодії в октаву. При двохголосному викладі мелодії тромбону бракує "верхів", що заважає злитості звучання. По технічних можливостях труба і кулісний тромбон нерівноцінні, і це особливо відчутно в такому складі. Унісони можливі в діапазоні від G малої октави до Bb, першою, причому тембр тромбона переважає. При комбінації труба - тромбон злитість ансамблю і якість звучання залежать від кваліфікації музикантів.
При написанні партій для двох духових інструментів можна використати будь-який з наступних прийомів.
1. Унісон або октава.
2. Дует.
3. Мелодія і зустрічна мелодія (контрапункт). Розглянемо послідовно ці прийоми.
1. Вибір унісону або гри октавами залежить від вживаних інструментів і діапазону мелодійної лінії.
2. При написанні дуету на два голоси треба дотримуватися наступних принципів:
- якщо провідний голос доводиться на акордову ноту, то і в другому голосі слідує