Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

I. Read the following words paying attention to the pronunciation:
to add, addends, adding, to subtract, subtrahend, minuend, remainder, to multiply, product, dividend, divisor, quotient.
II. Give all possible derivatives of the following verbs: to differ, to check, to answer, to change, to obtain.
III. Make up sentences of your own using the words and expressions given below:

По-украински

I. Читав наступні слова, що звертають увагу на вимова:
для додавання, другі доданки, додаючи, для віднімання, від'ємник, зменшуване, залишок, для множення, продукт, дивіденд, дільник, коефіцієнт.
ДРУГИЙ. Дайте усі можливі похідні слова наступних дієслів : для того, що відрізняє, для перевірки, щоб відповісти, для зміни, для отримання.
III. Виготовте власні речення, користуючись словами і виразами, даними нижче: