Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

a. The activity of selling goods and services in order to make a profit.
b. A financial institution that accepts demand deposits and makes commercial loans.
c. An economy in which a significant percentage of its goods and services are traded internationally.
d. The total annual money value of the goods and services produced by a country.
e. A financial institution that accepts deposits and arrange mortgages for house purchase.
f. The monetary value of all the goods and services produced by an economy over a specified period.
g. Intangible commodity.
h. Goods and services sold to foreign countries.

По-украински

a. діяльність продажу товарів і послуг для того, щоб дати прибуток.
b. Фінансова установа, що депозити попиту акцептів і робить комерційні позики.
c. Економіка, в якій істотний відсоток його товарів, і послуги торгуються інтернаціонально.
d. Повний чистий грошей товарів і послуг щорічний доход від власності робив країною.
e. фінансова установа, що депозити акцептів і застави організації для домашньої купівлі.
f. грошове значення усіх товарів і послуг робило економікою за вказаний період.
г. Невідчутний продукт.
h. Товари і послуги продавали зарубіжним країнам.