Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.04.2011 N 351
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2011 р.
за N 744/19482

Про затвердження Правил
з пожежного спостерігання

Відповідно до підпункту 42 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичай-них ситуацій України,затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 402, з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила з пожежного спостерігання, що додаються.
2. Державній інспекції техногенної безпеки (Улинець Е.М.)та Управлінню юри-дичного забезпечення (Поворозник Р.Р.)забезпечити подання цього наказу на дер-жавну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Начальникам головних управлінь

По-русски

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ УКРАИНЫ
Н А К А ИЗ
07.04.2011 N 351
Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Украины
22 июня в 2011 г.
за N 744/19482

Об утверждении Правил
из пожарного наблюдания

В соответствии с подпунктом 42 пункта 4 Положения о Министерстве надзвичай-них ситуаций Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 6 апреля 2011 года N 402, с целью совершенствования нормативно-правового обеспечения в сфере пожарной безопасности Н А К А Из В Ю:
1. Утвердить Правила из пожарного наблюдания, которые добавляются.
2. Государственной инспекции техногенной безопасности(Улинець Е.М.) и Управлению юри-дичного обеспечения(Поворозник Р.Р.) обеспечить представление этого приказа на дер-жавну регистрацию к Министерству юстиции Украины в установленном законодательством порядке.
3. Начальникам главных управлений