Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Ukraine is producing modern supersonic airliners, grain harvesters, high teach equipment, powerful locomotives and the latest metal-cutting machine tools, computers, TV sets, automatic lines, robots, etc. And these products are highly valued in the whole world.

По-украински

Україна робить сучасні надзвукові авіалайнери, grain женців, високо викладають устаткуванню, потужним локомотивам і самим останнім металорізальним верстатам, комп'ютерам, ТЕЛЕВІЗІЙНИМ наборам, автоматичним лініям, роботам, і т.п. І ця продукція надзвичайно цінна у всьому світі.