Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In 1967, John Kenneth Galbraith’s The New Industrial Stare argued that the USA was n by a handful of big com-panies who planned the economy in the name of stability.
These were hierarchical and bureau¬cratic organizations making long runs of standardised products. They intro-duced “new and improved’ varieties with predictable regularity; they provid¬ed their workers with lifetime employ-ment and they enjoyed fairly good industrial relations with the giant trade unions.
That world is now dead. The US’s giant corporations have either disap¬peared or been transformed by global competition. Most have shifted their production systems from high-volume to high-value, from standardised to cus¬tomised. And they have flattened their management hierarchies. Few people these days expect t0 spend their lives moving up the ladder of a single organ¬ization. Dramatic changes are taking place. But where exactly are they taking

По-украински

У 1967, Джон Kenneth Galbraith Новий Індустріальний пильний Погляд заперечив, що, США є n жменею великого com-panies, хто планував економіку в імені стабільності.
Вони були ієрархічними і бюро¬cratic організації, що роблять довго, біжить стандартизованої продукції. Вони intro-duced "нові і вдосконалені' сорти з передбачуваною регулярністю; вони provid¬ed їх працівники з довічним employ-ment і вони насолодилися справедливо хорошими індустріальними стосунками з велетенськими профспілками.
Цей світ зараз мертвий. Велетенські корпорації США мають або disap¬peared, або перетворено глобальним змаганням. Більшість перебралася їх виробничі системи від high-volume до високозначимого, від стандартизованого до cus¬tomised. І вони вирівняли свої ієрархії управління. Кілька чоловік ці дні чекають t0 проводять їх життя, що просуваються вперед сходи єдиного organ¬ization. Різкі зміни мають місце. Але де точно вони беруть