Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Provinces have tried to curb the rate of spending growth while weighing new sources of funding, including means-testing and moving toward evidence-based and pay-for-performance models.
Ontario, Canada's most populous province, kicked off a fierce battle with drug companies and pharmacies last year when it said it would halve generic drug prices and eliminate "incentive fees" to generic drug manufacturers.
Other problems include trying to control salaries for top hospital executives and doctors and rein in spiraling costs for new medical technologies.

По-украински

Провінції пробували надіти вузду норми витрати зростання, вагою нових джерел фінансування, у тому числі випробування засобів і просування до служити-заснованого і продуктивні для плати моделі.
Онтаріо, Канада найбагатолюдніша провінція, розпочало жорстоку битву з наркотичних компаній і аптек минулого року, коли це сказало, що це ділитиме два на родові наркотичні ціни і виключатиме "спонукальні грошові збори" до родових наркотичних виготівників.
Інші проблеми включають спробу управляти заробітними платами за вищих лікарняних фахівців і докторів і осаджують spiraling витрати для нових медичних технологій.