Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Ліцензування- порядок видачі комерційним банкам, які з часу реєстрації Національним банком України набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій, якщо умови діяльності комерційних банків відповідають чинному законодавству України та нормативним актам Національного банку України, а також діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів.

По-русски

Лицензирование- порядок выдачи коммерческим банкам, которые со времени регистрации Национальным банком Украины приобрели статус юридического лица, разрешения на осуществление отдельных или всех банковских операций, если условия деятельности коммерческих банков отвечают действующему законодательству Украины и нормативным актам Национального банка Украины, а также деятельность которых не угрожает интересам их клиентов.