Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Содержание и роль проектного финансирования

2. Участники проектного финансирования

3. Риски проектного финансирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

В условиях преодоления финансового кризиса в стране, падения доверия иностранных инвесторов к гарантиям российских финансовых институтов и снижения рейтинга страны среди потенциальных инвесторов необходимы новые инструменты и формы привлечения инвестиций, не связанные с гарантиями утративших доверие местных финансовых институтов.

В мировой практике бизнеса разработаны инструменты, позволяющие разделить основной бизнес и конкретный инвестиционный проект, и связать долговые обязательства с реализуемым проектом. Среди таких инструментов можно выделить проектное финансирование, которое, как правило, не требует внешних гарантий, базируется на эффективности собственно проекта, оценке величины и качества его активов и детальном распределении рисков и ответственности между его

По-украински

ЗМІСТ

ВВЕДЕННЯ

1. Зміст і роль проектного фінансування

2. Учасники проектного фінансування

3. Риски проектного фінансування

УКЛАДЕННЯ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВВЕДЕННЯ

В умовах подолання фінансової кризи в країні, падіння довіри іноземних інвесторів до гарантій російських фінансових інститутів і зниження рейтингу країни серед потенційних інвесторів потрібні нові інструменти і форми залучення інвестицій, не пов'язані з гарантіями місцевих фінансових інститутів, що втратили довіру.

У світовій практиці бізнесу розроблені інструменти, що дозволяють розділити основний бізнес і конкретний інвестиційний проект, і зв'язати боргові зобов'язання з проектом, що реалізовується. Серед таких інструментів можна виділити проектне фінансування, яке, як правило, не вимагає зовнішніх гарантій, базується на ефективності власне проекту, оцінці величини і якості його активів і детальному розподілі ризиків і відповідальності між його