Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Відомо, що поезія і живопис тісно пов'язані між собою. Однак особливості кожного з цих видів мистецтва здавна цікавили теоретиків і шанувальників мистецтва, виливалися в дискусії про те, який з них є впливовішим, сильнішим. А відомий художник Леонардо да Вінчі дійшов висновку, що “малярства – це німа поезія, а поезія – промовисте малярство”. Не випадково в історії світової культури поєднання в одній особі живописця і поета зустрічається часто. Очевидно, це доля щедро обдарованих творчих натур, яким тісно в межах одного виду мистецтва. До таких творчих натур відноситься і Т.Шевченко.

Природа щедро наділила кріпацького сина не лише поетичним генієм, а й талантом художника, які ніколи не зраджували йому, навіть у години страждань і тяжкої неволі. Для Шевченка малювання стало потребою, вираженням його творчого духу. У Шевченкові поєднувалися і боролись водночас поет і художник. Про свою пристрасть до писання і малювання Кобзар оповів у вірші “А.О. Козачковському” Довго те діялось. Ще в

По-английски

It is known that a poetry and painting are closely constrained inter se. However features each of these types of art since olden times interested theorists and admirers of art, outpoured in discussions about that from them is more influential, prepotent. And the known artist of Leonardo da Vinci came to the conclusion, that "engaging in painting is a mute poetry, and a poetry is the eloquent engaging" in painting. Not by chance in history of world culture of combination in one person painter and poet meets often. Obviously, it is a fate of generously gifted creative натур, that closely within the limits of one type of art. To such creative натур belongs and Т.Шевченко.

Natures generously provided with a fortress son not only poetic genius but also talent of artist, that never betrayed to him, even at o'clock of suffering and heavy captivity. For Shevchenko, drawing became a necessity, expression of him creative spirit. In Шевченкові combined and fought at the same time poet and artist. About the passion for limning and drawing Kobza-player told in a verse "And.О. Козачковському" that was done Long. As early as