Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ВСТУП
Актуальність теми роботи. Масова комп'ютеризація і персоналізація комп'ютерної техніки в другій половині 80-х років, потреба в перебудові бізнес-процесів на підприємствах і в організаціях на основі нових інформаційних технологій призвели до активного впровадження автоматизованих інформаційних систем в діяльність великих і дрібних підприємств. Інформація в сучасному світі перетворилася на один з найбільш важливих ресурсів, а інформаційні системи стали необхідним інструментом практично у всіх сферах діяльності. Характерною рисою нашого часу є інтенсивно розвинуті процеси інформатизації практично у всіх сферах людської діяльності. Основою сучасних інформаційних технологій є автоматизовані інформаційні системи, створення, функціонування і використання яких набагато спрощує роботу по впорядкуванню великої кількості інформації. Впровадження подібних систем завжди має на увазі проведення глибокого передпроектного дослідження діяльності компанії. Результатом такого дослідження стає

По-русски

ВСТУПЛЕНИЕ
Актуальность темы работы. Массовая компьютеризация и персонализация компьютерной техники во второй половине 80-х годов, потребность в перестройке бизнес-процессов на предприятиях и в организациях на основе новых информационных технологий привели к активному внедрению автоматизированных информационных систем в деятельность больших и мелких предприятий. Информация в современном мире превратилась в один из наиболее важных ресурсов, а информационные системы стали необходимым инструментом практически во всех сферах деятельности. Характерной чертой нашего времени являются интенсивно развитые процессы информатизации практически во всех сферах человеческой деятельности. Основой современных информационных технологий автоматизированы информационные системы, создание, функционирование и использование которых намного упрощает работу по упорядочению большого количества информации. Внедрение подобных систем всегда имеет в виду проведение глубокого предпроектного исследования деятельности компании. Результатом такого исследования становится