Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Сантьяго, старик—главный герой повести, написанной Хемингуэем на исходе жизненного пути и ставшей важнейшим идейным и художественным итогом его творчества, своего рода духовным завещанием мастера. Действие развертывается в рыбачьем поселке под Гаваной на Кубе, в местах, где в 1939—1960 гг. подолгу жил писатель, и отмечено почти документальной точностью географических и бытовых примет. Внешне почти бессобытийная, повесть в то же время отчетливо символична, автор включает в упругое течение сюжета множество издавна волновавших его тем и мотивов.

Рыбак С., подобно персонажам других произведений Хемингуэя, человек упорного физического труда, добывающий пропитание в каждодневной борьбе со стихиями. Неимущий и одинокий на старости лет и вопреки всему продолжающий грезить об увиденных в далекой юности берегах Африки, где на ослепительном песке беззаботно резвятся годовалые львята, он находит отраду, лишь общаясь с соседским мальчиком Маноло, до поры выходящим в море на его лодке. Их роднит

По-украински

Сантьяго, старик-главный герой повісті, написаною Хемингуэем під кінець життєвого шляху і що стала найважливішим ідейним і художнім підсумком його творчості, свого роду духівницею майстра. Дія розгортається в рибальському селищі під Гаваною на Кубі, в місцях, де в 1939-1960 рр. довго жив письменник, і відмічено майже документальною точністю географічних і побутових прикмет. Зовні майже бессобытийная, повість в той же час виразно символічна, автор включає в пружну течію сюжету безліч тих, що здавна хвилювали його тим і мотивів.

Рибалка С., подібно до персонажів інших творів Хемингуэя, людина наполегливої фізичної праці, що добуває харчування в щоденній боротьбі із стихіями. Незаможний і самотній на старості років і всупереч усьому продовжуючий марити про побачені в далекій юності береги Африки, де на сліпучому піску безтурботно пустують однорічні львята, він знаходить відраду, лише спілкуючись з сусідським хлопчиком Маноло, до пори що виходить в морі на його човні. Їх ріднить