Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The information appearing on this page was collected as part of the Doing Business project, which measures and compares regulations relevant to the life cycle of a small- to medium-sized domestic business in 183 economies. The most recent round of data collection for the project was completed in December 2010.

По-украински

Інформація, що з'являється на цю сторінку, була зібрана як частина проекту Ведення Торгівлі, який зважений і порівнянний правила, доречні для життєвого циклу маленького- середнього розміру до внутрішнього бізнесу в 183 економіках. Самий останній круг збору даних для проекту був завершений в грудні 2010.