Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

V CRIMINAL LAW IN THE UNITED STATES
The English colonists who came to North America in the 1600s brought their legal traditions with them. After the American Revolution (1775-1783), the English common law remained as the basis of law in the United States. Although U.S. law is rooted in the English common law tradition, it has evolved in distinctive ways to meet the needs and requirements of U.S. society. In the area of criminal law, the common law provided the basis for defining criminal behavior; however, written statutes have been adopted that either modify these definitions or provide new ones. Thus, almost all criminal prosecutions today are based on criminal laws defined by statute rather than by the common law.

По-украински

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО V В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ
Англійські колоністи, хто прибув в Північну Америку в 1600-х приніс їх законні традиції з ними. Після Американської Революції(1775-1783), Англійське загальне право залишилося як основа закону в сполучених штатах. Хоча U.S. закон впроваджується в Англійську загальну законну традицію, це еволюціонувало у відмітних шляхах назустріч потреби і вимоги U.S. суспільство. У області кримінального права, загальне право забезпечило основу для визначення злочинної поведінки; проте, письмові статути були прийняті, це або змінює ці визначення, або забезпечує новими. Отже, майже усі кримінальні переслідування сьогодні грунтовані на кримінальних правах, визначених статутом замість того, щоб загальним правом.