Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Расстройства ритма и темпа речи бывают двух видов: не судорожного и судорожного характера.

Нередко речь детей становится малопонятной, неразборчивой вследствие того, что нарушается ее темп: она или очень замедляется, или очень ускоряется – это нарушения не судорожного характера.
Ускорение темпа речи связано с преобладанием у ребенка процесса возбуждения. Убыстрение темпа речи сочетается с быстрым темпом всех двигательных реакций. Когда эти дети волнуются, то получается еще большее ускорение речи, проглатывание, перестановка слогов и

По-украински

Розлади ритму і темпу мови бувають двох видів: не судорожного і судорожного характеру.

Нерідко мова дітей стає малозрозумілою, нерозбірливою внаслідок того, що порушується її темп: вона або дуже сповільнюється, або дуже прискорюється - це порушення не судорожного характеру.
Прискорення темпу мови пов'язане з переважанням у дитини процесу збудження. Прискорення темпу мови поєднується зі швидким темпом усіх рухових реакцій. Коли ці діти хвилюються, то виходить ще більше прискорення мови, проковтування, перестановка складів і