Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Over time, Ukraine fell under the power of many different countries, including Poland, Austria, and Russia. Despite being under Russian domination for almost 200 years, (gaining independence only in 1991), Ukrainians proudly kept their native traditions, customs, and cuisine.

По-украински

Через якийсь час, Україна була пропащою під владою багатьох різних країн, у тому числі Польща, Австрія, і Росія. Незважаючи на існування під Російською перевагою впродовж майже 200 років,(отримання незалежності тільки в 1991) українці гордо тримали свої рідні традиції, митницю, і кухню.