Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Виды экстерналий
Чрезвычайно важным понятием в экономике природопользования являются экстерналии (внешние эффекты). В ходе экономической деятельности происходит постоянное воздействие на природу, людей, различные объекты и т.д. С этим воздействием и связано возникновение экстерналий. В самом общем виде их можно определить как некомпенсируемые воздействия (положительные или отрицательные) одной стороны на другую. Экстерналии могут возникать как в результате производства, так и потребления товаров и услуг. К их приципиальным чертам

По-украински

Виды экстерналий
Надзвичайно важливим поняттям в економіці природокористування є экстерналии (зовнішні ефекти). В ході економічної діяльності відбувається постійна дія на природу, людей, різні об'єкти і так далі. З цією дією і пов'язано виникнення экстерналий. У найзагальнішому вигляді їх можна визначити як дії (позитивні або негативні) однієї сторони, що не компенсуються, на іншу. Экстерналии можуть виникати як в результаті виробництва, так і споживання товарів і послуг. До їх приципиальным рис