Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Television, like radio before it focused on popular entertainment to provide large audiences to advertisers. TV production rapidly became concentrated in three major networks – CBS, NBC and ABC.
A 30-second commercial on network television during prime evening viewing time costs $100,000 or more. A single half-hour show costs hundreds of thousands of dollars to produce. Viewers also have the option of watching noncommercial public television, which is funded by the federal government, as well as by donations from individuals and corporations.

По-украински

Телебачення, подібно до радіо перед тим, як це зосередилося на популярній розвазі, щоб забезпечити великі аудиторії до рекламодавців. ТЕЛЕВІЗІЙНЕ виробництво швидко стало сконцентрованим в трьох головних мережах - CBS, NBC і АЛФАВІТ.
30-друга реклама на мережевому телебаченні впродовж головного вечора, візуальне відображення час витрати $100, 000 або більше. Єдиний сотні витрат півгодинного показу тисяч доларів для виробництва. Глядачі також мають вибір спостереження за некомерційним громадським телебаченням, яке вкладається кошти федеральним урядом, також як і пожертвуваннями від індивідуумів і корпорацій.