Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ЗБІРНИК ТАРИФІВ

НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У МЕЖАХ УКРАЇНИ ТА ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ ПОСЛУГИ

ТАРИФНЕ КЕРІВНИЦТВО N 1

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У цьому Збірнику терміни щодо визначення тарифів вживаються у такому значенні:

вагон парку залізниць - вагон, що належить Залізничним адміністраціям (далі - залізницям) - учасницям Угоди про спільне використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав - учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, від 12 березня 1993 р.;

вагон орендований - вагон парку залізниць - учасниць Угоди про спільне використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав - учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, від 12 березня 1993 р., зданий в оренду фізичній або юридичній особі згідно з договором;

додаткове обладнання - спеціальні пристрої (знімне та невідокремлюване обладнання), призначені для завантаження і кріплення вантажів (турнікети, стояки, касети, призми, піраміди тощо);

домашні речі - предмети та речі домашньої обстановки, домашнього та особистого користування, нові та ті, що були в користуванні (у тому числі велосипеди, моторолери, мотоцикли, холодильники, пральні машини, піаніно, меблі, книги тощо);

загальна мережа залізниць України - усі залізничні колії загального користування (крім під'їзних), які з'єднують роздільні пункти (станції, роз'їзди, обгінні пункти, блокпости), а також колії цих пунктів;

зчеп - з'єднання двох і більше вантажних вагонів для перевезення вантажу або кількох одиниць рейкового рухомого складу;

контейнер:

залізниць, що належить залізницям - учасницям Угоди про спільне використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав - учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, від 12 березня 1993 р.;

власний, що не належить залізницям - учасницям Угоди про спільне використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав - учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, від 12 березня 1993 р.;

орендований - контейнер залізниці, який зданий нею в оренду фізичній або юридичній особі згідно з договором;

особливі умови:

перевезення вантажів, яке не може бути здійснене з дотриманням правил перевезень вантажів (далі - відповідні Правила) і здійснюється за окремими умовами, погодженими згідно з чинним законодавством;

перевезення з обмеженою швидкістю руху - це перевезення вантажів у власних вагонах або рейкового рухомого складу зі швидкістю, меншою за встановлену начальником залізниці, відповідно до пункту 16.30 Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Мінтрансу України від 20.12.96 N 411, зареєстрованих у Мін'юсті України 25.02.97 за N 50/1854 (із змінами);

перевезення з обмеженням маси поїзда - це перевезення вантажів у власних вагонах, які за визначенням власника дозволяється перевозити тільки в поїздах установленої маси;

скорочений термін доставки - це обумовлений договором між відправником і залізницею строк доставки, який менший, ніж розрахований за відповідними Правилами;

поїзди:

вантажний - поїзд, сформований з вантажних вагонів та іншого рейкового рухомого складу відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України та плану формування поїздів;

контейнерний - поїзд, сформований з вантажних вагонів, в які завантажено не менше 50 контейнерів у 20-футовому еквіваленті, якщо в технології його організації не обумовлено інше;

контрейлерний - поїзд, сформований не менш як із 20 вагонів (без вагонів супроводження) з контрейлерними відправками, якщо в технології його організації не обумовлено інше;

комбінованого транспорту - поїзд, сформований з контейнерних і контрейлерних відправок не менш як із 20 вагонів (без вагонів супроводження), якщо в технології його організації не обумовлено інше;

рейковий рухомий склад - порожні вантажні та пасажирські вагони, локомотиви, електросекції, крани, вагові та ремонтні майстерні, лабораторії, автодрезини, колієвимірники й інший рухомий склад та обладнання на залізничному ходу; спеціальні вантажі - особливо важливі вантажі для державної та оборонної мети, що перевозяться за відповідними категоріями перевезення; спеціальні пересувні формування залізниць - сформовані в поїзд або окремі машини і механізми на рейковому ходу, пожежні, мостобудівні, тунельно-мостові, будівельно-монтажні,

санітарні та інші поїзди, загони і механізовані колони, хопер-дозатори для перевезення щебеню з баз зимового зберігання, пересувні майстерні залізниць, бурові "летючки", пересувні лабораторії, пересувні вагономийні та сушильні

установки, вагові майстерні та вагоповірочні вагони, санпропускники, протичумні станції, дезінфекційні камери, вагони-магазини,

хліборозвозки продовольчо-розподільні поїзди та інші вагони, які використовуються для експлуатаційних та ремонтних потреб залізниць;

тип контейнера:

універсальний - середньотоннажний (масою брутто 3 або 5 тонн) або великотоннажний (завдовжки 10 і більше англійських футів) контейнер, який відповідає стандартам ІСО за масою брутто, габаритними розмірами, конструкцією та маркуванням, має серійний номер і маркувальний код;

спеціалізований великотоннажний - рефрижераторний (ізотермічний), танк-контейнер (контейнер-цистерна), хопер-контейнер;

спеціальний - контейнер, розмір і вантажопідйомність якого відповідають вимогам стандартів (технічних умов) і який належить вантажовласнику.

2. Тарифи, збори та плати, наведені в цьому Збірнику, застосовуються на всіх лініях залізниць широкої, вузької та європейської колій мережі залізниць України загального користування, що включені в постійну експлуатацію, для всіх суб'єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб), які беруть участь у процесі організації та здійснення перевезень вантажів залізничним транспортом.

3. Державні регульовані тарифи встановлюються на:

внутрішні та міжнародні (експорт та імпорт) вантажні перевезення, що здійснюються на лініях широкої та європейської колій загальної мережі залізниць України;

охорону та супроводження вантажів, що підлягають обов'язковій охороні силами відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті;

користування вагонами і контейнерами залізниць;

роботи і послуги, пов'язані з перевезенням вантажів, перелік яких наведено в розділі III цього Збірника.

4. Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) встановлює та затверджує відповідно до економічної ефективності та собівартості перевезень пільгові тарифи зі знижкою не більше як 20 % від загальних тарифів.

5. Відповідно до статті 60 Статуту залізниць України залізницями затверджуються:

а) тарифи на перевезення вантажів усіма залізничними лініями, що не належать до загальної мережі залізниць;

б) ставки

По-русски

СБОРНИК ТАРИФОВ

НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В пределах УКРАИНЫ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ УСЛУГИ

ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО N 1

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В этом Сборнике сроки относительно определения тарифов употребляются в таком значении:

вагон парка железных дорог - вагон, который принадлежит Железнодорожным администрациям (дальше - железным дорогам) - участницам Соглашения об общем использовании грузовых вагонов и контейнеров собственности государств - участницах Содружества, Азербайджанской Республики, Республики Грузия, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, от 12 марта в 1993 г.;

вагон арендован - вагон парка железных дорог - участниц Соглашения об общем использовании грузовых вагонов и контейнеров собственности государств - участницах Содружества, Азербайджанской Республики, Республики Грузия, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, от 12 марта в 1993 г., сданном в аренду физическому или юридическому лицу согласно договору;

дополнительное оборудование - специальные устройства (съемное и неотделяемое оборудование), предназначенные для загрузки и крепления грузов (турникеты, стояки, кассеты, призмы, пирамиды и тому подобное);

домашние вещи - предметы и вещи домашней обстановки, домашнего и личного пользования, новые и те, которые были в пользовании (в том числе велосипеды, мотороллеры, мотоциклы, холодильники, стиральные машины, пианино, мебель, книги и тому подобное);

общая сеть железных дорог Украины - все железнодорожные пути общего пользования (кроме подъездных), которые соединяют раздельные пункты (станции, разъезды, обгонные пункты, блокпосты), а также колеи этих пунктов;

сцеп - соединение двух и больше грузовых вагонов для перевозки груза или нескольких единиц рельсового подвижного состава;

контейнер:

железных дорог, что принадлежит железным дорогам - участницам Соглашения об общем использовании грузовых вагонов и контейнеров собственности государств - участницах Содружества, Азербайджанской Республики, Республики Грузия, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, от 12 марта в 1993 г.;

собственный, что не принадлежит железным дорогам - участницам Соглашения об общем использовании грузовых вагонов и контейнеров собственности государств - участницах Содружества, Азербайджанской Республики, Республики Грузия, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, от 12 марта в 1993 г.;

арендован - контейнер железной дороги, который сдан ею в аренду физическому или юридическому лицу согласно договору;

особенные условия:

перевозка грузов, которая не может быть осуществлена с соблюдением правил перевозок грузов (дальше - соответствующие Правила) и осуществляется по отдельным условиям, согласованным согласно действующему законодательству;

перевозка с ограниченной скоростью движения - это перевозка грузов в собственных вагонах или рельсового подвижного состава со скоростью, меньше установленной начальником железной дороги, в соответствии с пунктом 16.30 Правил технической эксплуатации железных дорог Украины, утвержденных приказом Минтранса Украины от 20.12.96 N 411, зарегистрированных в Минюсте Украины 25.02.97 за N 50/1854 (с изменениями);

перевозка с ограничением массы поезда - это перевозка грузов в собственных вагонах, которые по определению владельца позволяется перевозить только в поездах установленной массы;

сокращенный срок доставки - это обусловлен договором между отправителем и железной дорогой срок доставки, какой меньше, чем рассчитан по соответствующим Правилам;

поезда:

грузовой - поезд, сформированный из грузовых вагонов и другого рельсового подвижного состава в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Украины и плана формирования поездов;

контейнерный - поезд, сформированный из грузовых вагонов, в которые загружено не менее 50 контейнеров в 20-футовом эквиваленте, если в технологии его организации не обусловленно другое;

контрейлерный - поезд, сформированный не менее как из 20 вагонов (без вагонов сопровождения) с контрейлерными отправлениями, если в технологии его организации не обусловленно другое;

комбинированного транспорта - поезд, сформированный из контейнерных и контрейлерных отправлений не менее как из 20 вагонов (без вагонов сопровождения), если в технологии его организации не обусловленно другое;

рельсовый подвижной состав - пустые грузовые и пассажирские вагоны, локомотивы, электросекции, краны, весовые и ремонтные мастерские, лаборатории, автодрезины, колієвимірники и другой подвижной состав и оборудование на железнодорожном ходе;

специальные грузы - особенно важные грузы для государственной и оборонной цели, которые перевозятся за соответствующими категориями перевозки;

специальные передвижные формирования железных дорог - сформированы в поезд или отдельные машины и механизмы на рельсовом ходе, пожарные, мостостроительные, тоннельно-мостовые, строительно-монтажные, санитарные и другие поезда, отряды и механизированные колонны, дозаторы хоппера для перевозки щебню из баз зимнего хранения, передвижные мастерские железных дорог, буровые "летучки", передвижные лаборатории, передвижные вагономийні и сушильные установки, весовые мастерские и вагоповірочні вагоны, санпропускники, противочумные станции, дезінфекційні камеры, вагоны-магазины,

хліборозвозки продовольственно-распределительные поезда и другие вагоны, которые используются для эксплуатационных и ремонтных потребностей железных дорог;

тип контейнера :

универсальный - середньотоннажний (массой брутто 3 или 5 тонн) или крупнотоннажный (длиной 10 и больше английских футов) контейнер, который отвечает стандартам ІСО за массой брутто, габаритными размерами, конструкцией и маркировкой, имеет серийный номер и маркировочный код;

специализирован крупнотоннажный - рефрижераторный (изотермический), танк-контейнер (контейнер-цистерна), хоппер-контейнер;

специальный - контейнер, размер и грузоподъемность которого отвечают требованиям стандартов (технических условий) и который принадлежит грузовладельцу.

2. Тарифы, собрания и платы, приведенные в этом Сборнике, применяются на всех линиях железных дорог широкой, узкой и европейской свинобоец сети железных дорог Украины общего пользования, что включены в постоянную эксплуатацию, для всех субъектов ведения (физических и юридических лиц) хозяйства, которые участвуют в процессе организации и осуществления перевозок грузов железнодорожным транспортом.

3. Государственные регулируемые тарифы устанавливаются на:

охрану и сопровождение грузов, которые подлежат обязательной охране силами ведомственной военизированной охраны на железнодорожном транспорте;

пользование вагонами и контейнерами железных дорог;

работы и услуги, связанные с перевозкой грузов, перечень которых приведен в разделе III этого Сборника.

4. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзалізниця) устанавливает и утверждает в соответствии с экономической эффективностью и себестоимостью перевозок льготные тарифы со скидкой не больше как 20 % от общих тарифов.

5. В соответствии со статьей 60 Устава железных дорог Украины железными дорогами утверждаются:

а) тарифы на перевозку грузов всеми железнодорожными линиями, которые не принадлежат к общей сети железных дорог;

б) ставки сборов с

undefined