Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Поправді Бог є Бог сиріт і вдів...

Ми не збагнем, чому є так на світі,

Що у окремих сім`ях без батьків

З самого малку виростають діти.

Є тато й мама навколо в домах -

Як би там знали, що то справді значить!..

А десь не ляже батькова рука

Ніколи вже на голову дитячу.

Десь вже ніколи мама перед сном

Не поцілує й ковдрою не вкриє

І можна лиш поплакати тайком,

Коли від жалю серце заніміє.

Ми не збагнем... ніколи не збагнем,

Аж поки не зустрінемось у небі,

Чому в житті сирітства чашу п`єм

І змочуєм слізьми вдівства постелю.

Але є Бог - Бог сиріт всіх і вдів,

Що знає все з кінця і до початку,

Який ростить із хлопчиків мужів

І заміж дочок видає, як батько,

Що береже й дає щоденний хліб,

Що є і Батько, й Чоловік, і мати,

І через безліч безпросвітних діб

Веде, щоб ворог не посмів зламати.

Коли обступлять хмари навкруги

І страх, і сумнів бурями повіє,

Є Той, Хто поміч подає завжди

І загасити не дає надію.

Він - Бог! Він - вірний, вірний Сам Собі:

Як обіцяв, сповняє неодмінно!

Поправді:

По-русски

Поправді Бог есть Бог сирот и вдов...
Мы не збагнем, почему есть так на свете,
Что в отдельных семьях без родителей
Из самого малку вырастают дети.

Есть папа и мама вокруг у домах -
Как бы там знали, что то действительно значит!.
А где-то не ляжет отчая рука
Никогда уже на голову детскую.

Где-то уже никогда мама перед сном
Не поцелует и одеялом не укроет
И можно лишь поплакать тайком,
Когда от сожаления сердце занемеет.

Мы не збагнем... никогда не збагнем,
Пока не встретимся в небе,
Почему в жизни сиротства чашу п'єм
И змочуєм слезами вдовства постелю.

Но есть Бог - Бог сирот всех и вдов,
Что знает все с конца и к началу,
Который растит из мальчиков мужей
И замуж дочерей выдает, как отец,

Что бережет и дает ежедневный хлеб,
Что есть и Отец, и Мужчина, и мать,
И через огромное количество беспросветных суток
Ведет, чтобы враг не посмел сломать.

Когда обступят тучи вокруг
И страх, и сомнение бурями повеет,
Есть Тот, Кто помощь подает всегда
И затушить не дает надежду.

Он - Бог! Он - верный, верный Сам Себе :
Как обещал, наполняет непременно!
Поправді: