Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

201.15. Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма і порядок заповнення яких встановлюються Кабінетом Міністрів України. Платник податку веде реєстри отриманих та виданих податкових накладних в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку – продавця, який видав податкову накладну такому платнику податку. Форма і порядок заповнення реєстрів отриманих та виданих податкових накладних встановлюються відповідно до вимог розділу ІІ цього Кодексу.
Разом з поданням податкової звітності за відповідний звітний період платник податку подає органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.
Орган державної податкової служби розробляє та розміщує на своєму офіційному веб-сайті програму ведення обліку записів

По-русски

201.15. Возведенные результаты такого учета отображаются в налоговых декларациях, форма и порядок заполнения которых устанавливаются Кабинетом Министров Украины. Плательщик налога ведет реестры полученных и выданных налоговых накладных в электронном виде, в котором отмечаются порядковый номер налоговой накладной, дата ее выписки (получение), общая сумма снабжения и сумма начисленного налога, а также регистрационный номер плательщика налога - продавца, который выдал налоговую накладную такому плательщику налога. Форма и порядок заполнения реестров полученных и выданных налоговых накладных устанавливаются в соответствии с требованиями раздела ІІ этого Кодекса.
Вместе с представлением налоговой отчетности за соответствующий отчетный период плательщик налога подает органу государственной налоговой службы копии записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных за такой период в электронном виде.
Орган государственной налоговой службы разрабатывает и размещает на своем официальном веб-сайте программу ведения учета записей