Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

indeed, no attitude is capable of causing greater offence to the Scots. They successfully
resisted English attempts at domination for seven hundred years, and many differences
between the two countries persist.
Scotland's history, embodied in its castles, battlefields, and ancient links with
France, Flanders and Scandinavia, is special.
4. Scotland ...
a) was dominated by England for seven hundred years.
b) dominated England for seven hundred years.
c. kept out English invaders for seven hundred years.

По-украински

дійсно, ніяке відношення не здатне до породження більшої образи до Шотландця. Вони успішно
Англійські спроби, яким опирається, в перевазі впродовж семисот років, і багатьох відмінностей
між двома країнами зберігаються.
Шотландська історія, утілив в його замки, поля бою, і древній зв'язується
Франція, Фландрія і Скандинавія, спеціальна.
4. Шотландії ...
a) був домінованим Англією впродовж семисот років.
b) переважав над Англією впродовж семисот років.
c. не пускаються Англійські загарбники впродовж семисот років.