Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

оча в наш час більшість турманів вважає вершиною кулінарного мистецтва французьку кухню, не можна забувати, що основи кулінарного мистецтва закладалися в Італії. Ще імператор Франц I завів у себе при дворі італійську кухню, що розвивалася й поширювалася все далі особливо після весілля його сина з Катериною Медичі в 1533 році. Італія була аванпостом гурманів ще в часи Римської імперії, і кожен, хто в цій країні едал в хорошому ресторані, напевно підтвердить, що в цьому відношенні вона до цього дня нітрохи не втратила своєї колишньої пишноти.

З точки зору кулінарії Італію слід розділити на кілька областей.

І хоча кухня окремих регіонів відрізняється одна від одної, можна виявити в ній ряд загальних ознак: італійці люблять рибу і морепродукти; закуски - антипасти - містять, як правило, приправи, що збуджують апетит; їхня кухня знає безліч варіацій макаронних виробів. Приготування страв немислимо без свіжих овочів і зелені. У приготуванні страв італійська кухня досить простонародна і

По-английски

оча in our time most tumbler pigeons consider the top of culinary art the French kitchen, it is impossible to forget that bases of culinary art were mortgaged in Italy. Yet an emperor Франц I led for itself at a court the Italian kitchen that developed and spread all farther especially after wedding of his son with Kateryna Медичі in 1533. Italy was the outpost of gourmets as early as times of the Roman empire, and each, who in this country of едал in a good restaurant, will confirm probably, that in that behalf she to this day not at all lost the former splendor. From the point of view of cookery Italy it follows to divide into a few areas.
And although the kitchen of separate regions differs one from other, it is possible to educe in her the row of general signs : Italians love fish and marine products; appetizers - antipastes - seasonings that excite an appetite contain, as a rule; their kitchen knows the enormous amount of variations of pastas. Preparation of foods is unthinkable without green goods and greenery. In preparation of foods the Italian kitchen простонародна enough and

undefined

undefined

undefined