Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In science, the term "family" has come to be used as a means to classify groups of objects as being closely and exclusively related. In the study of animals it has been found that many species form groups that have similarities to human "family"—often called "packs."

По-украински

У науці, "сім'я" терміну прийшла бути використаною як засоби, щоб класифікувати групи об'єктів, як, будучи близько і виключно мав відношення. У вивченні тварин це було знайдене, що багато різновидів формують групи, які мають схожість до людини "family"-often під назвою "Пакети".