Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

A broadcast domain is a set of devices that can all hear each other's broadcast frames. A broadcast frame is a frame that is sent to the MAC address FF:FF:FF:FF:FF:FF. By default, switches do not divide broadcast domains. According to Cisco, the building access module of the Enterprise Composite Network Model should use switches and provide broadcast control, however. To accomplish this, virtual LANs are necessary.

По-украински

Широкомовна область - набір пристроїв, які можуть цілком чути широкомовні рамки один одного. Широкомовна рамка - рамка, яка відправлена MAC адреса FF:FF:FF:FF:FF:FF. За умовчанням, вимикачі не ділять широкомовні області. Згідно з Cisco, будівельний модуль доступу Моделі Мережі Композиту Підприємства повинен користуватися вимикачами і забезпечувати широкомовний контроль, проте. Щоб досягти цього, віртуальні Lans потрібні.