Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински


5.1. Здача – приймання готової продукції здійснюється сторонами на підставі видаткових накладних в строк вказаний в виробничій програмі.
У випадок невідповідності готової продукції вимогам цього договору щодо кількості та якості складається акт, який підписується представниками обох сторін.
5.2. Доставка готової продукції здійснюється Замовником.

По-русски

5.1. Сдача - принятие готовой продукции осуществляется сторонами на основании расходных накладных в срок указан в производственной программе.
В случай несоответствия готовой продукции требованиям настоящего договора относительно количества и качества складывается акт, который подписывается
представителями обеих сторон.
5.2. Доставка готовой продукции осуществляется Заказчиком.