Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Факультет підготовки і перепідготовки спеціалістів Кафедра «Будівельні і дорожні машини та будівництво»
Спеціальність «Промислове та цивільне будівництво»
Виконав:
Студент групи ПБ-09-1СК
Звєрєв А.В.
Перевірив:
Викладач
Портнов Генадій Давидович
Кіровоград 2010 рік
План
1 Определение степени свободы и геометрической неизменяемости плоских систем
2 Мгновенно изменяемые системы
3 Построение линий влияния опорних реакцш, изгибающих моментов и поперечних сил для простой иконсольной балок
4 Линии влияния усилий для балки, защемленной одним концом
5 Линии влияния при узловой передачи загрузки
6 Определение усилий при помощи линий влияния
7 Определение невыгоднейшего положения загрузки на сооружении (на примере подкрановой балки, находящейся под воздействием двух мостовых кранов)
8 Линии влияния усилий для многопролетной статически определимых балок
9 Определение опорних реакцш трехшарнирной арки
10 Определение внутренних усилий в трехшарнирной арке

По-украински

Факультет підготовки і перепідготовки спеціалістів Кафедра "Будівельні і дорожні машини та будівництво"
Спеціальність "Промислове та цивільне будівництво"
Виконав:
Студент групи ПБ-09-1СК
Звєрєв А.В.
Перевірив:
Викладач
Портнов Генадій Давидович
Кіровоград 2010 рік
План
1 Визначення ступеня свободи і геометричної незмінності плоских систем
2 Миттєво змінювані системи
3 Побудова ліній впливу опорних реакцш, моментів, що вигинають, і поперечних сил для простої иконсольной балок
4 Лінії впливу зусиль для балки, затисненої одним кінцем
5 Ліній впливу при вузлової передачі завантаження
6 Визначення зусиль за допомогою ліній впливу
7 Визначення невигідного положення завантаження на споруді(на прикладі підкранової балки, що перебуває під впливом двох бруківок кранів)
8 Ліній впливу зусиль для багатопролітної статично визначних балок
9 Визначення опорних реакцш трьохшарнірної арки
10 Визначення внутрішніх зусиль в трьохшарнірній арці