Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Будь-який різновид їжі — це неймовірно складна суміш численних хімічних
сполук, у ній містяться десятки тисяч білків, ліпідів, вуглеводів,
мікроелементів й інших органічних та неорганічних речовин. Визначити
найбільшу біологічну цінність і ступінь корисності для організму людини
того чи іншого продукту дозволяє точне знання хімічного складу цього
продукту. Тому, щоб правильно скласти харчовий раціон, необхідно знати
основи перетравлювання складових частин їжі, що були вжиті людиною на
сніданок, обід чи вечерю. Але, знов-таки, перш ніж правильно складати
свій раціон, потрібно мати уявлення про те, з чого складається травна
система, який шлях проходить їжа в травному тракті, де розщеплюються
жири, а де поглинаються

По-английски

Any variety of meal - it difficult mixture of numerous chemical
connections incredibly, in her there are ten of thousands of albumens, lipids, carbohydrates,
microelements and other organic and inorganic substances. To define
most biological value and degree of utility for the organism of man
that or other product allows exact knowledge of chemical composition of this
product. To Tom, correctly to lay down a food ration, it is necessary to know
bases of digesting of component parts of meal, that were used by a man on

a 1

breakfast, dinner or supper. But, again, before correctly to fold
the ration, it is needed to know about what a digestive
system consists of, what way is passed by a meal in a digestive tract, where 1

fats fission

, and where taken in