Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Детальные исследования, осуществленные в 70-х гг.

?ния общественных инвестиций на ценность городских земель, привели к выводам, согласно которым факторы, определяющие цену земли, можно разделить на три группы: физические (размер участка, протяженность фронтальной линии, местоположение в плане города, инженерно-геологические условия); экономические (доход, получаемый с этого участка, инвестиции, произведенные на данной территории); административные (законодательные акты о зонировании городских территорий, включающие административные ограничения в местоположении отдельных объектов) [3].

По-украински

Детальні дослідження, здійснені в 70-х рр.

ния громадських інвестицій на цінність міських земель, привели до виводів, згідно з якими чинники, що визначають ціну землі, можна розділити на три групи: фізичні (розмір ділянки, протяжність фронтальної лінії, місце розташування в плані міста, інженерно-геологічні умови); економічні (доход, що отримується з цієї ділянки, інвестиції, зроблені на цій території); адміністративні (законодавчі акти про зонування міських територій, що включають адміністративні обмеження в місці розташування окремих об'єктів)[3].