Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

В.В.Корсак, І.І.Пацкань
Кафедра охорони материнства і дитинства факультету післядипломної освіти Ужгородського Національного університета
Досвід немедикаментозної корекції порушень вуглеводного обміну у вагітних
Резюме. Представлені результати клінічного дослідження ефективності використання озонотерапії з метою корекції порушень вуглеводного обміну у вагітних та її вплив на перебіг вагітності, родів, стан плода і новонародженого
Ключові слова: вагітність, цукровий діабет, озонотерапія

По-английски

В.В.Корсак, І.І.Пацкань

a 1

Department of guard of maternity and childhood of faculty of післядипломної formation of Uzhhorod National університета

a 1

Experience of unmedicamental correction of violations of carbohydrate exchange for pregnant

a 1

Resume. Presented results of clinical research of efficiency of the use of озонотерапії with the aim of correction of violations of carbohydrate exchange in pregnant and her influence on motion of pregnancy, luing-ins, state of плода and new-born
keywords: pregnancy, diabetes mellitus, озонотерапія