Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Когортно-последовательный (комбинированный) метод. В силу наличия ограничений в каждом из описанных выше подходов сегодня исследователи все больше склоняются к использованию комбинации этих двух методов, которая называется когортно-последовательным методом. Так, исследователь может начать изучение группы 4-летних детей, группы 8-летних детей и группы 12-летних подростков и изучать каждую когорту раз в два года в течение 8 лет. После этого могут быть сделаны сравнения как с позиций лонгитюдного метода, так и с позиций метода поперечных

По-украински

Когортно-послідовний (комбінований) метод. В силу наявності обмежень в кожному з описаних вище підходів сьогодні дослідники все більше схиляються до використання комбінації цих двох методів, яка називається когортно-последовательным методом. Так, дослідник може почати вивчення групи 4-річних дітей, групи 8-річних дітей і групи 12-річних підлітків і вивчати кожну когорту разів в два роки впродовж 8 років. Після цього можуть бути зроблені порівняння як з позицій лонгитюдного методу, так і з позицій методу поперечних