Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Перед початком опалювального сезону 2010-2011 рр. МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» було прийнято в експлуатацію новозбудовану котельню по вул.Аржанова,5т. Споживачами теплової енергії є 35 будівель житлово-соціального призначення, в тому числі: житлових будинків-31; дитячих дошкільних закладів-1; іншого соціального призначення-3.
Для стабільної роботи системи теплопостачання доцільно обслуговувати джерело теплопостачання і теплові мережі однією теплопостачальною організацією. У зв’язку з чим, згідно рішення міської ради від 22.10.10 № 8/62 «Про передачу з балансу КП «Коменергосервіс» на баланс МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» теплових мереж», теплові мережі від котельні до будівель споживачів було прийнято на баланс підприємства. Але прийняті теплові мережі знаходяться в незадовільному

По-русски

Перед началом отопительного сезона 2010-2011 гг. МКП "Днепропетровские городские тепловые сети" были приняты в эксплуатацию нововыстроенную котельную по вул.Аржанова, 5т. Потребителями тепловой энергии являются 35 зданий жилищно-социального назначения, в том числе : жилых домов-31; детских дошкольных заведений-1; другого социального назначения-3.
Для стабильной работы системы теплоснабжения целесообразно обслуживать источник теплоснабжения и тепловые сети одной теплопостачальною организацией. В связи с чем, согласно решения городского совета от 22.10.10 № 8/62 "О передаче из баланса КП "Коменергосервіс" на баланс МКП "Днепропетровские городские тепловые сети" тепловых сетей", тепловые сети от котельной к зданиям потребителей были приняты на баланс предприятия. Но принятые тепловые сети находятся в неудовлетворительном