Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Laws on misrepresentation and fraud are not well developed in Ukraine, and there is only very limited recourse against sellers under the typical short-form contract. For protection under Ukrainian law, it is advisable to have all agreements, guarantees and indemnities as fully documented as possible in the purchase agreement.

По-украински

Закони про неправильне освітлення і фальсифікацію добре не розвиваються в Україні, і там є тільки дуже обмежив звернення проти торговців під типовим контрактом форми стислості. Бо захист під Українським законом, доцільно мати усі договори, гарантує і компенсації, як повністю документував як тільки можливий в договорі на купівлю.