Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Об’єднання справ не лише відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу, але і дозволяє БЮТ виграти час, щоб суд по всім трьом епізодам відбувався восени, коли народні маси повернуться з відпусток, а їхні кишені ще більше спустошаться.

Водночас швидкий суд по газовому епізоду відповідає інтересам влади. Засудивши Тимошенко один раз умовно, в залежності від її поведінки та реакції Заходу, в них є друга можливість призначити їй суворіше покарання в справі кіотських грошей або медичних автомобілів.

- Вони будуть дуже поспішати, - спрогнозувала Тимошенко в перерві засідання.

- Щоб до кінця літа був вердикт? – уточнила “Українська правда”.

- Вони будуть робити ще швидше, поки всі люди у відпусці та всі політики в світі у відпусці. Вони хочуть зробити все, коли їм буде найменший опір.

…Суддя Кірєєв, отримавши серію клопотань Тимошенко, не виходив із дорадчої кімнати близько семи годин.

Нарешті після 23:00 він виголосив свою волю. Суддя відмовив у задоволенні всіх прохань Тимошенко, які не були підтримані прокуратурою.

Так само Кірєєв відмовився об’єднати три епізоди за участі екс-прем’єра в один. І постановив - призначити розгляд газової справи по суті на 29 червня 2011 року. Заганяючи тим самим Тимошенко в дедалі глибший кут.

По-русски

Объединение дел не только отвечает требованиям Криминально-процессуального кодекса, но и позволяет БЮТ выиграть время, чтобы суд по всем трем эпизодам происходил осенью, когда народные массы вернутся из отпусков, а их карманы еще больше опустошатся.

В то же время быстрый суд по газовому эпизоду отвечает интересам власти. Осудив Тимошенко один раз условно, в зависимости от ее поведения и реакции Запада, в них есть вторая возможность назначить ей более суровое наказание в деле киотских денег или медицинских автомобилей.

- Они будут очень спешить, - спрогнозировала Тимошенко в перерыве заседания.

-, Чтобы до конца лета был вердикт? - уточнила "Украинская правда".

- Они будут делать еще быстрее, пока все люди в відпусці и все политики в мире в відпусці. Они хотят сделать все, когда им будет наименьшее сопротивление.

.Судьи Кірєєв, получив серию ходатайств Тимошенко, не выходило из совещательной комнаты около семи часов.

Наконец потом 23:00 он произнес свою волю. Судья отказал в удовлетворении всех просьб Тимошенко, которые не были поддержаны прокуратурой.

Так же Кірєєв отказался объединить три эпизода при участии экс-премьера в один. И постановил - назначить разбирательство газового дела по существу на 29 июня 2011 года. Загоняя тем же Тимошенко во все более глубокий угол.