Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Професійно-технічне училище №32

РЕФЕРАТ
на тему:
“ДРУГА
СВІТОВА ВІЙНА”


Підготувала:
учениця 21 групи
Герасимчук Л.В.
Шумськ – 2008 р.

ПОЧАТОК ВІЙНИ. ПОДІЇ 1939-1941 рр.
Влітку 1939 р. радянська дипломатія мала три варіанти поведінки в міжнародних відносинах. Перший — відмовитися від підписання договору з Німеччиною і продовжити переговори з Великою Британією і Францією про колективну безпеку. Другий — продовжити дипломатичні переговори з Німеччиною, не даючи чіткої відповіді. Сталін і його оточення обрали третій, згубний, шлях — укласти договір з ворогом, намагаючись перехитрити його, одержавши перепочинок і конкретні вигоди від поділу Європи. Проте більш значними були реальні вигоди на боці Гітлера.
Під приводом захисту німецької меншини в Польщі та запобігання порушенням німецьких кордонів 1 вересня 1939 р. Німеччина напала на Польщу. З вересня 1939 р. про вступ у війну на боці Польщі оголосили Англія і Франція, проте не надали їй реальної допомоги. За кілька тижнів

По-английски

Професійно-технічне school №is a 32

ABSTRACT
on a theme :
"SECOND

a 1

WORLD WAR"


Prepared:

a 1

student of a 21 group
Герасимчук Л. In.
Шумськ - in 2008

a 1


BEGINNING of WAR. EVENTS 1939-1941
In summer in 1939 soviet diplomacy had three variants of behavior in international relations. First - to give up signing of agreement with Germany and to continue negotiations with Great Britain and France about collective security. Second - to continue diplomatic negotiations with Germany, not giving a clear answer. Stalin and his surroundings were chosen third, ruinous, way - to conclude a treaty with an enemy, trying to outwit him, getting rest and concrete benefits from the division of Europe. However more considerable were the real benefits on the side of Hitler.
Under pretence of defence of the German minority in Poland and prevention violation of the German borders on September, 1 in 1939 Germany attacked Poland. From September in 1939 about entering into war England and France declared on the side of Poland, however gave the real help to her. For a few weeks