Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

20.1 Any Transaction Agreement and all rights granted thereunder may be terminated by either party, effective upon delivery of written notice of such termination to the other party (the "Defaulting Party"), in the event of a material breach by the Defaulting Party of any of its material obligations under such Transaction Agreement and failure by the Defaulting Party to remedy such breach within thirty (30) days after written notice of such breach is provided to the Defaulting Party. In the event of such termination, neither party shall be relieved of any of its obligations incurred prior to such termination and each party shall have any and all rights and remedies available to it at law or in equity.

По-украински

20.1 Будь-який Операційний Договір і так і є, наданий thereunder, можливо, закінчуються будь-якою партією, ефективний на доставці письмового сповіщення такого закінчення іншій партії ("Не Виконуючи зобов'язань Партії"), у випадку матеріальний пролом Партією будь-якого з його матеріальних зобов'язань, що не Виконує зобов'язань, за таким Операційним Договором і відмовою Партією, що не Виконує зобов'язань, щоб поправити такий пролом тридцять (30) день після того, як письмовий сповіщення такий пролом забезпечений до не виконує зобов'язання партія. У випадку таке закінчення, ніяка партія не має бути полегшена з будь-якого з його зобов'язань, перейнятих на себе раніше такого закінчення, і кожна партія повинна мати що-небудь і так і є і засоби, доступні до цього в законі або в акціонерному капіталі.