Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Economies may differ in the amount of freedom they allow business decision-makers.In market economies most firms are private.Therefore, most businesses may set their own price,output level and production techniques.
The owners are the individuals who risk their wealth in the name of the success of the business. If a company (=firm) is successful, it makes profit and financial gains are received by the owners.If, on the contrary,things go badly the company has losses and the owners suffer bad consequences.

По-украински

Економіки, можливо, відрізняються кількістю свободи, вони дозволяють ділових виготівників рішення.У найбільше фірмах ринкових економік приватні.Тому, найбільше бізнес-структур, можливо, встановлюють свою власну ціну, output рівень і виробничу техніку.
Власники - індивідууми, які ризикують їх багатство в імені успіху бізнесу. Якщо компанія(=фірма) успішна, це дає прибуток і фінансовий отримує користь виходять власниками.Якщо, навпаки, речі go погано компанія має втрати і власники переносять погані наслідки.