Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1 A human right is something that pertains to all men at all times. Fundamental laws of human rights are: 1) human rights constitute a juridical notion; 2) in the legal system human rights are covered by two branches of law - international and constitutional; 3) human rights cannot be withheld by a state. All states profess that they must observe the human rights of their citizens.

По-украински

1 людський правильно - що-небудь це має відношення до усіх чоловіків у всі часи. Фундаментальні закони прав людини є: 1) право людини призначають юридичне поняття; 2) в законних системних правах людини покривають дві гілки закону - гравець збірної і конституційний; у 3) правах людини не може відмовити держава. Усі держави признаються відкрито, що вони повинні спостерігати права людини їх громадян.