Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

When it comes to telling the world how wonderful you are, there’s a fine line between having other people think, “Wow! She’s got so much more about her than I thought” and “Blimey! I wish she’d shut up about herself”. It’s easy enough to let everyone around you know you’re something special – the trick is doing it without trying too hard or looking like an attention seeker.

So here’s how to get the attention you deserve without screaming, “Look at me!”шг7

По-украински

Коли це прибуває в повідомлення світу, як дивовижні ви, є прекрасна лінія між наявністю інших людей думають, "Wow! Вона виходить стільки більше про неї, ніж я думав" і "Ось це так! Я бажаю, щоб вона закрилася про себе". Це - легка достатня кількість, щоб дозволити кожному навколо вас знають, що ви - що-небудь спеціальне - прийом обходиться це без спроби занадто важко або нагадує шукача уваги.

Так тут - те, як отримати увагу, яку ви заслуговуєте без крику, "Дивляться на мене"!шг7