Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Міністерство освіти України

ХДТУРЕ

Виконав:

студент групи

ПЕА 98-1

Ситник О.М.

Перевірив:

Світенко

Харків,

1998 рік

Зміст:

Сторінки

1. Принцип роботи радіостанції. 3

2. Робота радіостанції. 5

ПРИНЦИП РОБОТИ РАДІОСТАНЦІЙ

Основними блоками і приладами радіостанції є блок прийомопередавача, блок гучномовця, антенне влаштування. Прийомопередавач містить передавач, приймальник, блок управління і мікротелефон.

Передавач з фазовою модуляцією і чотирьохкратним множенням частоти кварцевого генератора. Високочастотний сигнал з кварцевого генератора надходить на фазовий модулятор, де під впливом низькочастотного сигналу здійснюється його модуляція. Після попереднього підсилення здійснюються множення частоти високочастотного сигналу шляхом послідовного подвоєння множниками частоти і фільтрування субгармонічних що складають полосовим фільтром (ПФ). Після підсилення підсилювачем потужності (ПП) здійснюється остаточне фільтрування

По-русски

Министерство образования Украины
ХДТУРЕВыполнил:
студент группы
ПЕА 98-1
Ситник О. М.
Проверил:
Світенко
Харьков,
1998 год

Содержание:
Страницы

1. Принцип работы радиостанции. 3
2. Работа радиостанции. 5
ПРИНЦИП РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИЙ

Основными блоками и приборами радиостанции являются блок приемопередатчика, блок громкоговорителя, антенное устраивание. Приемопередатчик содержит передатчик, принимателя, блок управления и микротелефон.
Передатчик с фазовой модуляцией и четырехкратным умножением частоты кварцевого генератора. Высокочастотный сигнал из кварцевого генератора поступает на фазовый модулятор, где под воздействием низкочастотного сигнала осуществляется его модуляция. После предыдущего усиления осуществляются умножения частоты высокочастотного сигнала путем последовательного удваивания множителями частоты и фильтрования субгармонических что складывают полосовим фильтром (ПФ). После усиления усилителем
<<--- on-line translation is limited --->>