Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

THE RENAISSANCE'S CONTRIBUTION TO WESTERN EDUCATION The Renaissance humanist educators were literary figures-writers, poets, and translators-as well as teachers. In many respects, they were artist-teachers, critics of taste and society as well as literature.

По-украински

ВКЛАД РЕНЕСАНСУ В ЗАХІДНУ ОСВІТУ педагоги Ренесансного гуманіста були літературними фігурними авторами, поетами, і такий для перекладачів же хороший як учителі. У багатьох відношеннях, вони були художницькими учителями, критики смаку і суспільства також як і літератури.