Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Основні визначення.

Лов риби на фідер – лов риби з використанням спеціалізованих вудлищ в котрих гнучкі елементи конструкції вудлища працюють у якості індикатора покльовки. Будь які інші механічні, звукові та електронні сигналізатори заборонені.

Вудлище для лову риби на фідер повинно бути довжиною не більше 17 англійських футів (518 см), бути обладнаним пропускними кільцями та котушкою.

Обвантаження. Лов риби на фідер здійснюється з використанням годівничок будь-якої конструкції або без них. У будь-якому випадку для обвантаження повинні використовуватись тягарці, котрі надають всій оснастці негативної плавучості.

Спортивний лов риби на фідер – змагання в особистому та командному заліку, метою яких є визначення переможців, призерів та номінантів.

Спортсмен-рибалка – учасник змагань зі спортивного лову риби на фідер.

Команда – сукупність спортсменів-рибалок, тренерів та помічників, котра представляє регіон (місто, клуб тощо) та має свою назву, котра не співпадає ні з однією назвою інших команд – учасниць змагань.

Тренер – особа, котра здійснює координуючі функції в команді спортсменів-рибалок та має певні права (див. далі).

Помічник – особа, котра надає допомогу команді спортсменів-рибалок.

Суддя – офіційний представник, котрий здійснює контроль за дотриманням Правил та має ряд повноважень (див. далі).

Зона змагань – ділянка берега, в котрій проводяться змагання. У випадку, коли проводяться змагання команд, кількість зон повинна дорівнювати кількості членів в кожній команді. Зони нумеруються латинськими буквами А, В, С тощо, причому зона А є найнижчою за течією. Між зонами можуть бути вільні ділянки берега, в середині зон такі розриви влаштовуються тільки за умови наявності серйозних природних перешкод, котрі унеможливлюють лов у даному місці.

Сектор – ділянка берега в котрій знаходиться спортсмен зі своїм устаткуванням та обладнанням для здійснення спортивного лову риби та ділянка акваторії, обмежена перпендикулярами від границь сектора у напрямку протилежного берега. Кількість секторів у зоні повинна відповідати кількості команд, що приймають участь у змаганнях.

Правила змагань – документ, затверджений республіканською або регіональною Федерацією риболовного спорту в котрому перераховані обмеження щодо способу ловлі та санкції у випадку їх порушень. Складається державною мовою, є обов’язковим для ознайомлення всіма спортсменами та членами команд а також суддями.

Положення про змагання – документ, котрий розробляють організатори змагань. Подається всім спортсменам для ознайомлення. Складається державною мовою. В Положенні визначається статус змагань, порядок реєстрації та допуску спортсменів на змагання, вказується розмір стартового внеску та спосіб його сплати, перераховуються персонально суддівська колегія та подається інша необхідна інформація..

Регламент змагань – документ, в котрому вказаний погодинний графік змагань, зокрема час входу в зону змагань, час старту та фінішу тощо.

Дії спортсмена до початку змагань

1. Для прийняття участі в змагання зі спортивного лову риби на фідер спортсмен повинен:

1.1. зареєструватись учасником змагань у складі команди

1.2. надати в оргкомітет змагань необхідну інформацією про себе (перелік запитань формують організатори змагань)

1.3. прибути на місце змагань у встановлені строки та ознайомитись з офіційними документами (Правила, Положення, Регламент)

1.4. прийняти участь в обов’язковому тренуванні, якщо такі передбачені Регламентом змагань.

1.5. сплатити стартовий внесок та зареєструватись безпосередньо на місці змагань

1.6. здати до суддівської колегії свою залікову книжку, направлення від клубу (регіональної Федерації) та медичну довідку про право приймати участь у змаганнях за станом здоров’я

2. Спортсмен має право

2.1.. отримати з загальнодоступних джерел всю інформацію про змагання, зокрема час та місце проведення, умови щодо прийняття участі тощо

2.2. приймати участь у відбірних турах (якщо такі передбачені)

2.3. ознайомитись з акваторією змагань, розташуванням секторів

2.4. висловити претензії до організаторів у тому випадку, якщо деякі сектори не відповідають вимогам проведення змагань

Дії спортсменів до старту

3. До старту змагань проводяться наступні процедури:

3.1. офіційне відкриття змагань

3.2. підняття національного прапора (національних прапорів)

3.3. виконання Державного Гімну (Державних Гімнів)

3.4. представлення суддівської колегії

3.5. жеребкування

3.6. вхід в сектор

Відсутність спортсменів команди на будь-якому з перерахованих етапів служить підставою для винесення попередження.

4. Дії спортсмена-рибалки в секторі до старту змагань.

4.1. до сигналу Головного судді, котрий дозволяє входити в сектори, спортсмен може перемістити все необхідне йому устаткування та обладнання у сектор, котрий дістався йому в ході жеребкування. Підготовку в секторі можна починати тільки після сигналу «вхід в зону».

4.2. для переміщення обладнання у сектор спортсмен може скористатись допомогою іншого спортсмена, тренера або помічника команди.

4.3. після сигналу «вхід в зону», в ході підготовки у секторі спортсмен має право:

4.3.1. готувати прикорму

4.3.2. проводити вимірювання глибини дна у своєму секторі

4.3.3. складати вудлища для лову

4.3.4. встановлювати платформу (ящик, стільчик, крісло) та додаткове устаткування

4.3.5. визначати границі сектора з сусідами

4.4. у випадку непогодження з сусідами меж сектора лову спортсмен повинен звернутись до лінійного судді про допомогу і лінійний суддя визначить межі сектора та надасть спортсменам орієнтири на протилежному березі, котрими вони повинні будуть керуватись у ході лову під час змагань.

4.5. якщо спортсмен не згоден з рішення лінійного судді щодо меж сектора, він має право особисто або через тренера запросити Головного суддя змагань для вирішення цієї проблеми. Рішення Головного судді є остаточним та може бути оскаржене тільки після фінішу етапу змагань шляхом поданням офіційного протесту від команди

4.6. у ході підготовки спортсмен повинен надати право контролю загальної кількості прикорму та окремих його складових (тваринного компоненту тощо) суддями у термін, визначений у Регламенті змагань але не раніше, ніж через 30 хвилин після входу в зону змагань і не пізніше, ніж за 30 хвилин до старту етапу

4.7. після контролю суддями прикорму та його компонентів спортсмен повинен винести з сектора всі матеріали, котрі можуть ним бути використані у ході змагань у якості прикорму.

4.8. контролю підлягає також наживка – її загальна кількість та відповідність Правилам

4.9. спортсмен, котрий у встановлений строк не надав суддям можливості контрою прикорму та насадки (наживки) отримує стягнення у вигляді попередження

4.10. час підготовки у секторі визначається організаторами та вказується у Регламенті але повинен бути не менше двох годин

4.11. у секторі спортсмен повинен

По-русски

Основные определения.

Ловля рыбы на фидер - ловля рыбы с использованием специализированных удилищ в которых гибкие элементы конструкции удилища работают в качестве индикатора покльовки. Будь которые другие механические, звуковые и электронные сигнализаторы запрещены.

Удилище для ловли рыбы на фидер должно быть длиной не больше 17 английских футов (518 см), быть оборудованным пропускными кольцами и катушкой.

Обвантаження. Ловля рыбы на фидер осуществляется с использованием годівничок любой конструкции или без них. В любом случае для обвантаження должны использоваться тягарці, которые предоставляют всей оснастке негативной плавучести.

Спортивная ловля рыбы на фидер - соревнования в личном и командном зачете, целью которых является определение победителей, призеров и номинантов.

Спортсмен-рыбалка - участник соревнований из спортивной ловли рыбы на фидер.

Команда - совокупность спортсменов-рыбалок, тренеров и помощников, которая представляет регион (город, клуб и тому подобное) и имеет свое название, которое не совпадает ни с одним названием других команд, - участниц соревнований.

Тренер - лицо, которое осуществляет координирующие функции в команде спортсменов-рыбалок и имеет определенные права (см. дальше).

Помощник - лицо, которое оказывает помощь команде спортсменов-рыбалок.

Судья - официальный представитель, который осуществляет контроль за соблюдением Правил и имеет ряд полномочий (см. дальше).

Зона соревнований - участок берега, в котором проводятся соревнования. В случае, когда проводятся соревнования команд, количество зон должно равняться количеству членов в каждой команде. Зоны нумеруются латинскими буквами А, В, С и тому подобное, причем зона А является самой низкой по течению. Между зонами могут быть свободные участки берега, в середине зон такие разрывы устраиваются только при условии наличия серьезных естественных препятствий, которые делают невозможной ловлю в данном месте.

Сектор - участок берега в которой находится спортсмен со своим оборудованием и оборудованием для осуществления спортивной ловли рыбы и участок акватории, ограниченный перпендикулярами от границь сектора в направлении противоположного берега. Количество секторов в зоне должно отвечать количеству команд, которые принимают участие в соревнованиях.

Правила соревнований - документ, утвержденный республиканской или региональной Федерацией рыболовного спорта в котором перечисленные ограничения относительно способа ловли и санкции в случае их нарушений. Складывается государственным языком, является обязательным для ознакомления всеми спортсменами и членами команд а также судьями.

Положение о соревновании - документ, который разрабатывают организаторы соревнований. Подается всем спортсменам для ознакомления. Складывается государственным языком. В Положении определяется статус соревнований, порядок регистрации и допуска спортсменов на соревнование, указывается размер стартового взноса и способ его уплаты, перечисляются персонально судейская коллегия и подается другая необходимая информация.

Регламент соревнований - документ, в котором указан погодинний график соревнований, в частности время входа в зону соревнований, время старта и финиша и тому подобное.

Действия спортсмена к началу соревнований

1. Для принятия участия в соревнование из спортивной ловли рыбы на фидер спортсмен должен:

1.1. зарегистрироваться участником соревнований в составе команды

1.2. предоставить в оргкомитет соревнований необходимую информацией о себе (перечень вопросов формируют организаторы соревнований)

1.3. прибыть на место соревнований в установленные сроки и ознакомиться с официальными документами (Правила, Положения, Регламент)

1.4. принять участие в обязательной тренировке, если такие предвиденные Регламентом соревнований.

1.5. оплатить стартовый взнос и зарегистрироваться непосредственно на месте соревнований

1.6. сдать к судейской коллегии свою зачетную книжку, направление от клуба (региональной Федерации) и медицинскую справку о праве принимать участие в соревнованиях по состоянию здоровья

2. Спортсмен имеет право

2.1. получить из общедоступных источников всю информацию о соревновании, в частности время и место проведения, условия относительно принятия участия и тому подобное

2.2. принимать участие в отборных турах (если такие предвиденные)

2.3. ознакомиться с акваторией соревнований, расположением секторов

2.4. выразить претензии к организаторам в том случае, если некоторые секторы не отвечают требованиям проведения соревнований

Действия спортсменов к старту

3. К старту соревнований проводятся следующие процедуры:

3.1. официальное открытие соревнований

3.2. поднятие национального флага (национальных флагов)

3.3. выполнение Государственного Гимна (Государственных Гимнов)

3.4. представление судейской коллегии

3.5. жеребьевка

3.6. вход в сектор

Отсутствие спортсменов команды на любом из перечисленных этапов служит основанием для вынесения предупреждения.

4. Действия спортсмена-рыбалки в секторе к старту соревнований.

4.1. к сигналу Главного судьи, который позволяет входить в секторы, спортсмен может переместить все необходимое ему оборудование и оборудование в сектор, который достался ему в ходе жеребьевки. Подготовку в секторе можно начинать только после сигнала "вход в зону".

4.2. для перемещения оборудования в сектор спортсмен может воспользоваться помощью другого спортсмена, тренера или помощника команды.

4.3. после сигнала "вход в зону", в ходе подготовки в секторе спортсмен имеет право:

4.3.1. готовить прикорму

4.3.2. проводить измерение глубины дна в своем секторе

4.3.3. складывать удилища для ловли

4.3.4. устанавливать платформу (ящик, стульчик, кресло) и дополнительное оборудование

4.3.5. определять границі сектора с соседями

4.4. в случае неувязки с соседями пределов сектора ловли спортсмен должен обратиться к линейному судье о помощи и линейный судья определит пределы сектора и предоставит спортсменам ориентиры на противоположном берегу, которыми они должны будут руководствоваться в ходе ловли во время соревнований.

4.5. если спортсмен не согласен из решения линейного судьи относительно пределов сектора, он имеет право лично или через тренера пригласить Главного судья соревнований для решения этой проблемы. Решение Главного судьи является окончательным и может быть обжаловано только после финиша этапа соревнований путем представлением официального протеста от команды

4.6. в ходе подготовки спортсмен должен дать право контроля общего количества прикорма и отдельных его составляющих (животного компоненту и тому подобное) судьями в срок, определенный в Регламенте соревнований но не раньше, чем через 30 минут после входа в зону соревнований и не позже, чем за 30 минут до старта этапа

4.7. после контроля судьями прикорма и его компонентов спортсмен должен вынести из сектора все материалы, которые могут им быть использованы в ходе соревнований в качестве прикорма.

4.8. контролю подлежит также наживка - ее общее количество и соответствие Правилам

4.9. спортсмен, который в установленный срок не предоставил судьям возможности контрою прикорма и насадки (наживки) получает взыскание в виде предупреждения

4.10. время подготовки в секторе определяется организаторами и указывается в Регламенте но должен быть не менее двух часов

4.11. в секторе спортсмен должен