Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Economists study what is or tends to be and how it came to be. They do not in any way pretend to tell what ought to be. People must make up their own minds about that.
Economics is therefore concerned with activities relating to wealth, i.e. production, consumption, exchange and distribution.
For our own purpose, we shall define economics as the study of man in his attempts to gain a living by utilizing his limited resources.

По-украински

Економісти вивчають, що є або прагне бути і яке це прийшло бути. Вони будь-яким шляхом не прикидаються, щоб сказати, що має бути. Люди повинні виготовити їх власні уми про це.
Економіка тому заклопотана діяльністю, що має відношення до багатства, тобто виробництво, споживання, обмінюють і поширення.
Для нашої власної мети, ми повинні визначити економіку як вивчення чоловіка в його спробах придбати життя використанням його обмежених ресурсів.