Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

THE STRUCTURE OF A FOREIGN TRADE CONTRACT
The contents of the contract are the terms which the parties concluding the deal agreed_on when entering into the deal and during the preliminary negotiations and reflect the specific nature of their mutual obligations and the particular requirements with regard to the subject and the procedure for honoring the contract. The most common terms of a foreign trade contract can be the following:
1. Names of Parties
2. Subject of the Contract
3. Quality of the Goods
4. Price (Price and Total Cost)
5. Terms of Payment
6. Time of Delivery
7. Packing and Marking
8. Guarantee
9. Contingencies
10. Sanctions and Reclamations.
11. Arbitration
12. Export License 13.Insurance
14. Other Conditions
15. Concluding Remarks
16. Legal Addresses of the Parties

По-украински

СТРУКТУРА ІНОЗЕМНОГО ТОРГОВОГО КОНТРАКТУ
Вміст контракту - терміни, які партії, що укладають угода agreed_on, вступаючи в угоду і впродовж попередніх переговорів, і відбивають специфічну природу їх взаємних зобов'язань і специфічних вимог відносно приводу і процедури для удостоєння контракту. Найзагальніші терміни іноземного торгового виконання договору можуть бути наступними:
1. Імена Партій
2. Предмет Контракту
3. Якість Товарів
4. Ціна (Ціна і Повна Вартість)
5. Умови Оплати
6. Термін Постачання
7. Вибійний і Відмічаючий
8. Гарантувати
9. Випадки
10. Санкції і Виправлення.
11. Арбітраж
12. Експортна Ліцензія 13.Страхування
14. Інші Умови
15. Укладення Зауважень
16. Юридичні Адреси Партій