Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

10. Співставлення планів за попередній та поточний роки.

11. Наявність осіб, відповідальних за виконання конкретних пунктів плано¬вих завдань та форми їх участі у виконанні або контролі виконання цих пунктів.

12. Наявність затверджених планових показників на майбутній рік по ЛПЗ.

13. Наявність планів по структурних підрозділах.

14. Наявність звітів по структурних підрозділах.

15. Наявність планових показників на майбутній рік по структурних підроз¬ділах.

16. Наявність протоколу лікарняної (медичної) ради, протоколів виробничих нарад у структурних підрозділах про затвердження планів діяльності.

17. Виконання запланованих заходів (по записах у документах, протоколах тощо).

18. Наявність аналітичних звітів по

По-русски

10. Сопоставление планов за предыдущий и текущий годы.
11. Наличие лиц, ответственных за выполнение конкретных пунктов плано¬вих заданий и формы их участия в выполнении или контроле выполнения этих пунктов.
12. Наличие утвержденных плановых показателей на будущий год по ЛПЗ.
13. Наличие планов по структурным подразделениям.
14. Наличие отчетов по структурным подразделениям.
15. Наличие плановых показателей на будущий год по структурных підроз¬делах.
16. Наличие протокола больничного (медицинской) совета, протоколов производственных совещаний в структурных подразделениях об утверждении планов деятельности.
17. Выполнение запланированных мероприятий (по записям в документах, протоколах и тому подобное).
18. Наличие аналитических отчетов по