Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Бережімо нашу Землю! Ми живемо в епоху бурхливого розвитку цивілізації. Небаченими досі швидкими темпами йде зростання великих та малих міст, розширюється промислове будівництво, збільшується кількість населення, зростає експлуатація всіх природних ресурсів. У зв'язку з цим охорона навколишнього середовища стала для людства однією з найважливіших, злободенних проблем.

Прозоре чисте повітря, блакитні ріки, озера, джерела, величні ліси, квітучі гаї, захищені від водної та вітрової ерозії поля — все це величезне багатство може зникнути, якщо людство не схаменеться. Багатогранно використовуючи природні ресурси для потреб суспільства, нам треба діяти так, щоб не завдати шкоди, а навпаки, всебічно поліпшувати та примножувати можливості природи. Ми повинні жити не лише сьогоднішніми потребами, а й дбати про стан природи завтрашнього та майбутніх днів.

По-английски

Save our Earth! We live in the epoch of rapid development of civilization. The increase of large and small cities goes extraordinary until now rapid rates, industrial building broadens, the amount of population increases, exploitation of all natural resources grows. In this connection the guard of environment became one of major, topical problems for humanity.
Transparent clean air, blue rivers, lakes, sources, majestic forests, квітучі groves, fields protected from water and wind erosion, is all this enormous riches can disappear, if humanity will not regain consciousness. Many-sided using natural resources for the necessities of society, we are necessary to operate so that not to inflict harm, but vice versa, all-round to improve and increase possibilities of nature. We must live by not only today's necessities but also to care of the state of nature tomorrow and future days. People often forget or, quicker, does not notice that, as far as our generous Earth: plants and trees give an opportunity to breathe clean to us

undefined

undefined