Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

-Почему в зале динозавров нет ни картинок , ни скелетов , ни окаменело-стей? - Извините. У нас немного не хватило средств , чтобы купить экспонаты , но не волнуйтесь , скоро все будет. Разочарованный он вышел из музея, сел в свою дорогую машину и поехал домой .

Дорога, по которой он ехал, была вся в буграх , ямках и трещинах , поэтому его новенькая машина соскользнула с дороги и врезалась в огром-ный дуб. Выйдя из нее , Потап пришел в ужас. Вместо красивого автомобиля он увидел груду металлолома . Медведь побежал к филину и стал жало-ваться, что из-за плохой дороги остался без своей любимой машины, на которую он так долго копил деньги .

На что филин ему ответил: - Извини, но мы отремонтировали большую часть дорог, и только на этот участок у нас не хватило денег. От досады Потап покраснел и пошел домой. Но не успел он переступить по-рог своего дома, со слезами на глазах к нему выбежала жена . – Что случилось ? – спросил Потап.

– У нас несчастье! Наш малыш заболел! У него очень высокая температура! Он все время плачет! - Срочно вызывай скорую помощь , поедем в больницу ! Через двадцать минут главный врач больницы дятел Дмитрий уже осматри-вал малыша. – Что с моим сыном, доктор?

Почему он так плачет? – взволнованно спро-сил медведь. - Помогите ему,пожалуйста! Мой бедный медвежонок! - Я не могу ему помочь . Ему необходимо одно лекарство, которого пока еще нет в нашей больнице, извините. – Как нет?! Что у вас за больница такая?! – рассвирепел медведь.

– Понимаете, мы закупили очень много оборудования и лекарств, но на этот препарат у нас пока денег нет, – оправдывался Дмитрий, - но я сейчас же по-еду в соседний лес и попрошу у них. Ждите. Потап вышел из больницы, чтобы сын не видел его слез , и тут к нему подбежал заяц. – Наконец –то я тебя нашел! У тебя беда ! Твой дом сгорел до тла! - Как сгорел?!

О боже, в суете жена забыла выключить газ… А пожарные? Почему они ничего не сделали? - Наш пожарный, волк Иван , сразу заметил пожар и организовал тушение.

По-украински

-Почему в залі динозаврів немає ні картинок, ні скелетів, ні окаменело-стей? - Даруйте. У нас трохи не вистачило засобів, щоб купити експонати, але не хвилюйтеся, скоро все буде. Розчарований він вийшов з музею, сів у свою дорогу машину і поїхав додому .

Дорога, по якій він їхав, була уся в горбах, ямках і тріщинах, тому його новенька машина зісковзнула з дороги і врізалася в огром-ный дуб. Вийшовши з неї, Потап прийшов в жах. Замість красивого автомобіля він побачив купу металобрухту . Ведмідь побіг до пугача і став жало-ваться, що із-за поганої дороги залишився без своєї улюбленої машини, на яку він так довго копив гроші .

На що пугач йому відповів: - Вибач, але ми відремонтували велику частину доріг, і тільки на цю ділянку у нас не вистачило грошей. Від досади Потап почервонів і пішов додому. Але не встиг він переступити по-рог свого дому, із сльозами на очах до нього вибігла дружина . - Що сталося ? - запитав Потап.

- У нас нещастя! Наш малюк захворів! У нього дуже висока температура! Він увесь час плаче! - Терміново викликай швидку допомогу, поїдемо в лікарню ! Через двадцять хвилин головний лікар лікарні дятел Дмитро вже осматри-вал малюка. - Що з моїм сином, доктор?

Чому він так плаче? - схвильовано спро-сил ведмідь. - Допоможіть йому, будь ласка! Моє бідне ведмежа! - Я не можу йому допомогти . Йому потрібні одно ліки, яких доки ще немає в нашій лікарні, вибачте. - Як ні?! Що у вас за лікарня така?! - розлютився ведмідь.

- Розумієте, ми закупили дуже багато устаткування і ліків, але на цей препарат у нас доки грошей немає, - виправдовувався Дмитро, - але я зараз же по-еду в сусідній ліс і попрошу у них. Чекайте.

Потап вийшов з лікарні, щоб син не бачив його сліз, і тут до нього підбіг заєць. - Нарешті -то я тебе знайшов! У тебе біда ! Твій будинок згорів до тла! - Як згорів?! О боже, в метушні дружина забула вимкнути газ. А пожежники? Чому вони нічого не зробили? - Наш пожежник, вовк Іван, відразу помітив пожежу і організував гасіння.