Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

На Работника возлагаются обязанности, предусмотренные должностной инструкцией сотрудника Общества, с которой он ознакомлен до подписания настоящего контракта.

По-украински

На Працівника покладаються обов'язки, передбачені посадовою інструкцією співробітника Суспільства, з якою він ознайомлений до підписання цього контракту.