Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Інститут корекційної педагогіки та психології


Кравець Ніна Павлівна

ПРОГРАМИ

з російської мови
загальноосвітніх навчальних закладів
для розумово відсталих учнів 5 – 10 класів
з навчанням мовами національних меншинКиїв – 2009Програми підготувала Кравець Н.П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної психопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Русский язык – один из главных предметов, который изучается в специальных общеобразовательных учебных заведениях для умственно отсталых детей. Как учебный предмет русский язык выполняет функцию познания и служит объектом познания, средством коррекции и развития личности, ее

По-украински

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Інститут корекційної педагогіки та психології


Кравець Ніна Павлівна

ПРОГРАМИ

з російської мови
загальноосвітніх навчальних закладів
для розумово відсталих учнів 5 - 10 класів
з навчанням мовами національних меншинКиїв - 2009Програми підготувала Кравець Н.П. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної психопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Російська мова - один з головних предметів, який вивчається в спеціальних загальноосвітніх учбових закладах для розумово відсталих дітей. Як учбовий предмет російська мова виконує функцію пізнання і служить об'єктом пізнання, засобом корекції і розвитку особистості, її