Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Cпоживче кредитування на Україні

ЗМІСТ
Вступ …………………………………………………………………………...............3
Розділ1. Концептуальні інституціональні основи організації
розрахункового і кредитного обслуговування фізичних осіб……….............4
1.1 Необхідність та сутність споживчого кредитування………………..........4
1.2 Організаційно-економічні умови кредитування фізичних
осіб в сучасних умовах………………………………..…………..........….9
1.3 Розрахункове обслуговування фізичних осіб………………..……...........13
Розділ 2. Аналіз сучасної банківської практики розрахункових і
кредитних операцій установ державного банку…………….........….………14
Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку розрахункового і кредитного обслуговування фізичних осіб на Україні…………………………….........…18
Розділ 4. Економічна криза на Україні (2008-2009)..................................................20

Висновки……………………………………………………………....……….............23
Список літератури…………………......……………………………………............…25
ВСТУП

По-русски

Cпоживче кредитования на Украине

СОДЕРЖАНИЕ
Вступление ..........................................3
Розділ1. Концептуальные институциональные основы организации
расчетного и кредитного обслуживания физических лиц...............4
1.1 Необходимость и сущность потребительского кредитования...............4
1.2 Организационно-экономические условия кредитования физических
лиц в современных условиях.............................9
1.3 Расчетное обслуживание физических лиц....................13
Раздел 2. Анализ современной банковской практики расчетных и
кредитных операций учреждений государственного банка..................14
Раздел 3. Проблемы и перспективы развития расчетного и кредитного обслуживания физических лиц на Украине....................18
Раздел 4. Экономический кризис на Украине (2008-2009).................................................20

Выводы..........................................23

<<--- on-line translation is limited --->>